ANASAYFA
Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı İlanı

 

Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı İlanı – Devrolan

 

Bursa (Ticaret Sicili Müdürlüğü)

Ticaret Sicil No: 48744

 Ticaret Unvanı

Burbak Bursa Otopark İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

 

Ticari Adresi: Santral Garaj Mah. Stadyum Cad. Atatürk Kongre Kültür Kültür No:42/2/1 Osmangazi/Bursa

 

Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı,

 

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin devrolan olarak, bilgileri aşağıya çıkarılan şirket ile Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden birleşmesine karar verilmiş olup, bu husus Ticaret Sicili Müdürlüğünce 01/07/2019 tarihinde tescil edilmiştir. 

 

Şirketimiz alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte; birleşmenin geçerlilik kazandığı 01/07/2019 tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde Odunluk Mah. Akpınar Cad. (Bursaray İşletme Merkezi)  No: 6/1 16265 NİLÜFER/BURSA adresine müracaatla devralan şirketten alacaklarının teminata bağlanmasını isteyebilecekleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 157 nci maddesi gereğince ilan olunur.

 

Devralan Şirket Bilgileri

Ticaret Sicili Müdürlüğü: Bursa

Ticaret Sicili Numarası:45276

Ticaret Unvanı: Burulaş – Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi